OGT ARTELUX


Ryszard BALOŃ

OGT ARTELUX OGT ARTELUX OGT ARTELUX

kilka słów:

Urodził się 8 września 1944 roku. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, Studium Nauczycielskie i Wyższą szkołę Nauczycielską w Szczecinie oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu.
W 1985 roku otrzymał dożywotnie uprawnienia artystyczne Ministerstwa Kultury i Sztuki w dziedzinie grafiki. W latach 1986 – 1991 pełni funkcję prezesa ogólnopolskiej grupy artystycznej GRAFEX. Ponadto zajmuje się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem form użytkowych i projektowaniem wnętrz, do czego używa także grafiki komputerowej.
Jest autorem ilustracji książkowej. Wykonał 254 małe formy graficzne, kilkadziesiąt większych form graficznych i wiele rysunków. Prace znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Muzeum w Malborku, Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, Muzeum Miasta w Ostrowie Wlkp., Muzeum Okręgowym w Lublinie, Państwowym Muzeum na Majdanku, w Galerii Miniatury w Wapienniku, Galerii Ekslibrisu w Krakowie, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gliwicach, Rzeszowie, w Galerii Exlibrisu w Sint Niklaas w Belgii, Frederikshavn w Danii, Nancy we Francji, w Fundacji Barona Taylora we Francji oraz w Muzeum Sztuki w Senigalii we Włoszech. Jego prace posiadają w swoich zbiorach znani kolekcjonerzy ekslibrisu na całym świecie. Prezentuje swoje prace graficzne na wystawach: w Galerii Kierat, w Galerii E w Szczecinie, w Galerii Republique of Imagination w Mirosławcu, w Pałacu Panorama w Stargardzie.
Wykładowca grafiki w Zakładzie Edukacji Plastycznej i Wychowania Estetycznego Uniwersytetu Szczecińskiego.
Aktywny twórca w dziedzinie grafiki warsztatowej w różnorodnych technikach graficznych jak: akwaforta, akwatinta, linoryt, drzeworyt, mezzotinta.
Od roku 1998 w CDiDN w Szczecinie prowadzi Galerię E.
Nike Penetrująca Między niebem a ziemią
mpz Papamobile
Penetrująca Filizanka ciszy

Wystawy:

W latach 1985, 1986, 1987 uczestniczy w Międzynarodowym Biennale Ekslibrisu i małej formy graficznej w Malborku.
W latach 1985 – 2005 uczestniczy w Międzynarodowym Biennale ekslibrisu i małej formy graficznej w Ostrowie Wlkp, wielu konkursach graficznych w kraju i za granicą uzyskując nagrody i wyróżnienia.
W 1988 roku organizuje indywidualną wystawę – Grafika i ekslibris w Muzeum w Stargardzie Szczecińskim oraz uczestniczy w wystawie zbiorowej Polski Ekslibris Współczesny w BWA w Kielcach.
Od 1992 roku jest członkiem założycielem Stargardzkiego Stowarzyszenia Miłośników Sztuk Plastycznych „Brama” w Stargardzie Szczecińskim.
W latach 1994 – 1998 bierze udział w wystawach zbiorowych środowiska szczecińskiego, Salon – Zamek Szczecin.
W 1995 roku ma indywidualną wystawę w Galerii Leselust w Berlinie – Grafika i rysunek.
Uczestniczy też w Międzynarodowych Warsztatach Graficznych i wystawie zbiorowej „Ponad granicami” w Ludwigshoff.
W 1996 roku bierze udział w sympozjum „Sztuka nad wodą – Dialog 2” w Stralsundzie oraz zbiorowej wystawie.
W 1997 roku bierze udział w wystawie zbiorowej Polski Ekslibris Współczesny w Ostrowie Wlkp, także jest uczestnikiem zbiorowej wystawy Miniatura w Meinz (D).
W 1998 roku bierze udział w III Krakowskim Biennale Ex librisu Polskiego w Krakowie i w Międzynarodowej Wystawie Grafiki i Ekslibrisu, „Adam Mickiewicz” w Kaliszu.
Uczestniczy też w zbiorowej wystawie grafiki erotycznej w Galerii Akwaforta w Berlinie.
W roku 2000 kończy kurs grafiki komputerowej w Pracowni Leszka Zbijowskiego na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Filia w Cieszynie. Latem tego roku ma indywidualną wystawę grafiki i rysunku w Galerii Pillango podczas Tygodnia kultury Polskiej w Berlinie. Tego roku też prezentuje swoje grafiki na wystawie w Galerii Winnej w Berlinie a następnie w Galerii i Kunstamt Charlottenburg w Berlinie, Uczestniczy w projekcie niemieckim „Natura bez granic” – Templin ‘2000 a także bierze udział w wystawie Ekslibrisu Polskiego we Włoszech.
W 2001 roku uczestniczy w Sympozjum Graficznym „Ślady historii, historia śladów” – Templin ‘2001. Tworzy wówczas małe formy graficzne poświęcone męczeństwu kobiet w obozie w Ravensbruck. Prace te znajdują się w zbiorach Muzeum Pamięci w Ravensbruck.
Wystawa poplenerowa prezentowana była również w Galerie Am Kietz w Schwedt.
W 2002 roku ma indywidualną wystawę malarstwa i grafiki w Galerii 3 Stargardzkiego Centrum Kultury oraz uczestniczy w Sympozjum Graficznym „Migracje” – Templin ‘2002.
W 2003 roku prezentuje swoje malarstwo o grafikę na wystawie w Galerii Muzycznej, Zespołu Szkół Muzycznych w Stargardzie.
W roku 2004 bierze udział w V Triennale Grafiki „Miniprint Finland“ w Lahti a także w wystawie „Ex libris ponad podziałami” w Lublinie.
W 2005 roku otrzymuje wyróżnienie na XI Międzynarodowym Biennale Graficznym w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestniczy w Międzynarodowym Sympozjum Graficznym 1000 lat Chrześcijaństwa Brandenburgii „Między niebem a ziemią”.

POWRÓT do strony głównej