"
podroz.jpg
# Paweł Be jedzie na spotkanie z Katie MELUŁĽ...
(Katie kazała zwracać się per MELUŁA)
...Spotkanie z Gwiazdš każdego zwykłego œmiertelnika przyprawia o dreszcze...
.. a tu już wspólne zdjęcie twarz obok twarzy...
Katie
Powrót do strony głównej: